Informace pro účastníky 17. Transmoravského masochistického terénního běhu

IMG 7371Letošní TMMTR startuje tradičně týden po skončení Moravského ultramaratonu, tedy v sobotu 15. července 2017. Optimální zázemí závodu, místa startu i cíle poskytuje již potřetí areál základní školy v Lomnici. Závod je opět vypsán na dvě vzdálenosti, na 100 km a 100 mil a startuje se časně ráno ve 2:00 hod.

TMMTR, podobně jako MUM, ve své historii několikrát měnil nejen místo startu a cíle, ale i trasu. První dva ročníky (1997 a 1998) navzájem spojovaly Vsetín s Olešnicí, třetí ročník (1999) Luhačovice s Olešnicí, od čtvrtého (2000) do čtrnáctého (2014) se startovalo z Olešnice, s tím, že v e čtvrtém a pátém (2000 a 2001) ročníku byla obrátka v Jedovnicích a od šestého dodnes (2002) je v Nemojanech/Lulči, poslední změna nastala přesunutím startu a cíle v patnáctém ročníku (2015) do Lomnice u Tišnova.

Trasa je převážně vedena po asfaltových cestách, terénních úseků je méně a kamenitých, případně nezpevněných a rozbitých úseků je minimum, volba spíše lehčí obuvi se jeví optimální. Většina trasy vede v lese, tedy ve stínu, nedá se na to však spoléhat, protože otevřené úseky pod vytrvalým slunečním svitem nejsou zanedbatelné, pokrývka hlavy by tak měla patřit k základní výbavě.

Letošní prezentace bude zahájena v místě startu v pátek 14.7.2017 odpoledne a ukončena bude krátce před startem tak, aby i běžci, kteří se dostaví přímo na start byli bez problémů odprezentováni. Pro krátký odpočinek před startem těch, kteří dorazí dříve, budou přichytány komfortní nafukovací matrace s prostěradlem a možností výběru místa ke spaní v několika školních třídách. Přikrývku, případně spací pytel si každý zajišťuje sám. Při prezentaci každý účastník obdrží funkční triko TMMTR, startovní číslo, modul GPS, mapu trasy, medaile IMG 7352s historickým pořadím účasti konkrétního běžce a drobné dárky od pořadatele. Všichni včas přihlášení se zaplaceným startovným obdrží triko závodu se jmennou identifikací nositele. Na 100 km dlouhé trase se nachází celkem 5 občerstvovacích stanic (Lysice, Petrovice, Jedovnice, Petrovice, Lysice) s průměrnou vzdáleností 20 km od sebe, na trase 100 mil je celkem 9 občerstvovacích stanic (Lysice, Petrovice, Jedovnice, Račice, Nemojany/Luleč, Račice, Jedovnice, Petrovice, Lysice) s průměrnou vzdáleností 18 km od sebe. Protože je předpoklad horoucího dne panujícího během závodu, pořadatel doporučuje individuální řešení zásoby především tekutin. Tak jako vloni je možná podpora běžce vlastním doprovodem po trase. Každý účastník si může nechat poslat balíček na kteroukoliv občerstvovací stanici po trase. Zřetelně označený balíček, nebo igelitku, s uvedením jména a čísla běžce a označením občerstvovací stanice je třeba před startem předat pořadatelům.

Časný start je specifikum tohoto závodu, první dvě hodiny se běží za tmy, což klade zvýšené nároky na orientaci. Běžecký peloton se po prvních absolvovaných kilometrech natáhne a pořadatelé v doprovázejících autech nemohou navádět všechny běžce. Podrobné seznámení se s trasou, zvláště pak s její částí absolvovanou za tmy je proto na místě. Celý počáteční úsek se běží po asfaltových cestách, odboček a změn trasy není mnoho. Pokud by někdo přesto ať již v noci, nebo ve dne zakufroval, nemusí mít obavy. Všichni běžci budou vybaveni modulem on-line GPS trackingu a nejen pořadatelé, ale i jejich doprovod, případně příbuzní tak mohou sledovat aktuální polohu běžce po trase. Průběh všemi kontrolami na jednotlivých občerstvovacích stanicích bude zaznamenáván a na webu závodu budou stále k dispozici on-line průběžné výsledky.

Měsíc před startem je přihlášeno celkem 19 mužů a 3 ženy, vloni odstartovalo 20 mužů a 5 žen, lze se tedy domnívat, že na startu může být i více účastníků, než vloni. Mezi přihlášenými zatím evidujeme jednoho běžce ze Slovenska a jednoho z Francie.

Tak jako vloni je 17. TMMTR společně s 25. MUM pořádán a společně hodnocen jako seriál QUANTUM – Moravské ultramaratony. Podstatou společné klasifikace je součet uběhnutých kilometrů v obou závodech a druhým kritériem je nejlepší dosažený čas, přičemž nezáleží na tom, jaký závod, kdo uběhl, jedinou výchozí podmínkou je postavit se na start kteréhokoliv běhu jak u MUM, tak i současně u TMMTR a dorazit alespoň k první občerstvovací stanici daného běhu, nebo závodu. Klasifikovaná délka, pokud nepůjde o dokončený celý závod, nebo celou etapu bude stanovena podle kilometráže na které bude poslední občerstvovací stanice, na které byl průběh běžce zaznamenán. Teoreticky tedy i celkový vítěz nemusí nutně absolvovat oba nejdelší běhy (MUM 301 km, TMMTR 161 km). Celkový vítěz obou závodů obdrží unikátní dárkový koš, každý společně klasifikovaný obdrží sportovní čepici vyrobenou speciálně k tomuto závodu.